Privacy Policy

 

Caraf BVBA - BTW BE0683.595.919

met maatschappelijke zetel te P.J. Denisstraat 1 bus 7 - 2500 Lier - België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgevens die wij verwerken

Caraf BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • gegevens over uw activiteiten op onze website

 • facturatie- en betaalgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • het afhandelen van uw betaling

 • om goederen bij u af te leveren

 • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Rechtsgronden voor het verwerken van je gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens strikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen, het leveren van goederen, het innen van betalingen

 • Gerechtvaardigd belang: het sturen van gerichte informatie en nieuwsbrieven over onze producten

 • Toestemming: we verwerken je gegevens wanneer we daar uitdrukkelijke toestemming voor krijgen bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account op onze website en/of het inschrijven voor onze nieuwsbrief

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Caraf BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam: 3 jaar

 • adresgegevens: 3 jaar

 • telefoonnummer: 3 jaar

 • e-mailadres: 3 jaar

 • IP-adres: 3 jaar

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: 3 jaar

 • gegevens over uw activiteiten op onze website: 2 jaar

 • facturatie- en betaalgegevens: 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Caraf BVBA verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gebruik van cookies

Caraf BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Caraf BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. u kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door ons websiteplatform, zijnde Squarespace. Hierbij het overzicht van de gebruikte cookies:

 • Crumb: Prevents cross-site request forgery (CSRF). CSFR is an attack vector that tricks a browser into taking unwanted action in an application when someone is logged in. Duration: browsing session

 • RecentRedirect: Prevents redirect loops if a site has custom URL redirects. Duration: 30 minutes

 • CART: Shows when a visitor adds a product to their cart. Duration: 2 weeks

 • hasCart: Tells Squarespace that the visitor has a cart. Duration: 2 weeks

 • Locked: Prevents the password-protected screen from displaying if a visitor enters the correct site-wide password. Duration: browsing session

 • SiteUserInfo: Identifies a visitor who logs into a customer account. Duration: 3 years

 • SiteUserSecureAuth Token: Authenticates a visitor who logs into a customer account. Duration: 3 years

 • Commerce-checkout-state: Stores state of checkout while the visitor is completing their order in PayPal. Duration: browsing session

 • Squarespace-popup-overlay: Prevents the Promotional Pop-Up from displaying if a visitor dismisses it. Duration: Persistent

 • Squarespace-announcement-bar: Prevents the Announcement Bar from displaying if a visitor dismisses it. Duration: Persistent

 • Test: Investigates if the browser supports cookies and prevents errors. Duration: browsing session

 • ss_cid: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site. Duration: 2 years

 • ss_cvr: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site. Duration: 2 years

 • ss_cvisit: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site. Duration: 30 minutes

 • ss_cvt: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site. Duration: 30 minutes

 • ss_cpvisit: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site. Duration: 2 years

 • ss_cookieAllowed: Remembers is a visitor agreed to placing Analytics cookies on their browser if a site is restricting the placement of cookies. Duration: 30 days

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caraf BVBA. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere - door u genoemde organisatie - te sturen. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, alsook verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaren tegen verwerking van uw persoonsgegevens dienen gestuurd te worden naar info@grapestobottle.be. Tevens wijzen wij u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caraf BVBA neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien er aanwijzingen zijn van gegevensmisbruik dient u contact met ons op te nemen via info@grapestobottle.be.